українська версія українська версія

Biblioteka

 Historia prawosławia w Lublinie:
Святитель Петро (Могила) Andrzej Artemiuk
Święty Piotr (Mohyła) metropolita kijowski i halicki.
>>>

Jego działalność zaowocowała odrodzeniem nauki prawosławnej, duchownego i liturgicznego życia oraz odnowieniem struktur Cerkwi Prawosławnej w trudnym dla Prawosławia XVII wieku. Ten wybitny działacz jest związany także z historią Prawosławia w Lublinie, dlatego że to on właśnie poświęcił cerkiew Przemienienia Pańskiego (Spaso-Preobrażeńską) w Lublinie.


Прославлення Свв. Мучеників Холмських і Підляських. >>>

Холмська та Підляська земля була в XX ст. місцем особливого досвіду і Голгофи Православ’я, тут була пролита кров мучеників за Святу Православну Віру. Прославлення Мучеників Холмських і Підляських є визнанням Церквою мучеництва і вірності Св. Православ’ю українського православного народу Холмщини і Підляшшя. Прославлення Мучеників Холмських і Підляських - це подія важлива не тільки в житті Автокефальна Православна Церква в Польщі, яка причислила їх до лику святих, але й всього Православ’я. Особливе значення має вона для Українського Православ’я, адже чергові сини українського народу причислені Православною Церквою до сонму святих, стали вони нашими небесними заступниками перед Престолом Всевишнього.

wersja polska jest dostępna na stronie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
http://www.lublin.cerkiew.pl/meczennicy_chelmscy_i_podlascy.html


Grzegorz Kuprianowicz, Mikołaj Roszczenko
Historia Prawosławia w Lublinie.
>>>

Lublin od zarania swych dziejów był miastem kulturowego pogranicza. Obok Polaków przez wiele stuleci mieszkali tu Żydzi, Rusini (Ukraińcy), Szkoci, Włosi, Niemcy, Holendrzy, Grecy, Rosjanie. Obok licznych kościołów katolickich wznoszono tu także cerkwie, synagogi i zbory różnych gałęzi reformacji. Już w średniowieczu istniała w Lublinie również kolonia „ruska”. Miejscowa wspólnota prawosławna posiadała w Lublinie swą świątynię – cerkiew Przemienienia Pańskiego (Spaso-Preobrażeńską). Od tego czasu Prawosławie i Ukraińcy na stałe wpisali się krajobraz kulturowy miasta nad Bystrzycą i są w nim obecni do dzisiaj.

[główna] [o nas] [nabożeństwa] ["Prawosławnyj Hołos Lubłyna"] [fotoalbum]
[ukraiński kalendarz prawosławny] [biblioteka] [linki] [księga gości]

© Церква Воздвиження Чесного Хреста Господнього в Люблині - Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Lublinie
ukrorth-lublin@wp.pl